headers.awk at [9d947ddc1d]

File headers.awk artifact 50cddefa11 part of check-in 9d947ddc1d


# strtonum --- convert string to number

#
# Arnold Robbins, arnold@skeeve.com, Public Domain
# February, 2004

function mystrtonum(str,    ret, chars, n, i, k, c)
{
  if (str ~ /^0[0-7]*$/) {
    # octal
    n = length(str)
    ret = 0
    for (i = 1; i <= n; i++) {
      c = substr(str, i, 1)
      if ((k = index("01234567", c)) > 0)
        k-- # adjust for 1-basing in awk

      ret = ret * 8 + k
    }
  } else if (str ~ /^0[xX][0-9a-fA-f]+/) {
    # hexadecimal
    str = substr(str, 3)  # lop off leading 0x
    n = length(str)
    ret = 0
    for (i = 1; i <= n; i++) {
      c = substr(str, i, 1)
      c = tolower(c)
      if ((k = index("0123456789", c)) > 0)
        k-- # adjust for 1-basing in awk
      else if ((k = index("abcdef", c)) > 0)
        k += 9

      ret = ret * 16 + k
    }
  } else if (str ~ /^[-+]?([0-9]+([.][0-9]*([Ee][0-9]+)?)?|([.][0-9]+([Ee][-+]?[0-9]+)?))$/) {
    # decimal number, possibly floating point
    ret = str + 0
  } else
    ret = "NOT-A-NUMBER"

  return ret
}

/^End of search list/{
	in_searchpath = 0;
}

(in_searchpath == 1){
	searchpath = $0;
	sub(/^ */, "", searchpath);
	sub(/ *$/, "", searchpath);

	searchpaths[searchidx] = searchpath "/";
	searchidx++;
}

/#include <\.\.\.> search starts here:/{
	in_searchpath = 1;
	searchidx = 0;
}

/^# [0-9][0-9]* /{
	file = $3;

	sub(/^"/, "", file);
	sub(/"$/, "", file);

	if (file ~ /</) {
		next;
	}

	if (file !~ /\.h$/) {
		next;
	}

	destfile = file;
	longestmatchlen = -1;
	for (idx = 0; idx < searchidx; idx++) {
		len = length(searchpaths[idx]);
		if (substr(destfile, 1, len) == searchpaths[idx]) {
			if (len > longestmatchlen) {
				longestmatchidx = idx;
				longestmatchlen = len;
			}
		}
	}

	while(sub(/\/\/*[^\/]*\/\.\.\/\/*/, "/", file)) {}

	if (longestmatchlen > 0) {
		idx = longestmatchidx;

		destfile = substr(destfile, longestmatchlen + 1);

		while(sub(/\/\/*[^\/]*\/\.\.\/\/*/, "/", destfile)) {}
	} else {
		while(sub(/\/\/*[^\/]*\/\.\.\/\/*/, "/", destfile)) {}

		if (!sub(/^.*\/include\//, "", destfile)) {
			next;
		}
	}

	copy[file,idx] = destfile;
}

END{
	for (key in copy) {
		split(key, parts, SUBSEP);

		src = parts[1];
		idx = mystrtonum(parts[2]);
		dest = copy[key];

		destcopy[dest,idx] = src;
		destcopyfiles[dest] = 1;
	}

	for (destfile in destcopyfiles) {
		outidx = 0;
		for (idx = 0; idx < searchidx + 1; idx++) {
			if (destcopy[destfile,idx]) {
				srcfile = destcopy[destfile,idx];
				newcopy[srcfile,outidx] = destfile;
				outidx++;
			}
		}

	}

	for (key in newcopy) {
		split(key, parts, SUBSEP);

		if (parts[2] == "0") {
			parts[2] = "";
		} else {
			parts[2] = parts[2] "/";
		}

		print parts[1], parts[2] newcopy[key];
	}
}