Diff

Differences From Artifact [2628bc220f]:

To Artifact [50cddefa11]:


      1 +# strtonum --- convert string to number
      2 +
      3 +#
      4 +# Arnold Robbins, arnold@skeeve.com, Public Domain
      5 +# February, 2004
      6 +
      7 +function mystrtonum(str,    ret, chars, n, i, k, c)
      8 +{
      9 +  if (str ~ /^0[0-7]*$/) {
      10 +    # octal
      11 +    n = length(str)
      12 +    ret = 0
      13 +    for (i = 1; i <= n; i++) {
      14 +      c = substr(str, i, 1)
      15 +      if ((k = index("01234567", c)) > 0)
      16 +        k-- # adjust for 1-basing in awk
      17 +
      18 +      ret = ret * 8 + k
      19 +    }
      20 +  } else if (str ~ /^0[xX][0-9a-fA-f]+/) {
      21 +    # hexadecimal
      22 +    str = substr(str, 3)  # lop off leading 0x
      23 +    n = length(str)
      24 +    ret = 0
      25 +    for (i = 1; i <= n; i++) {
      26 +      c = substr(str, i, 1)
      27 +      c = tolower(c)
      28 +      if ((k = index("0123456789", c)) > 0)
      29 +        k-- # adjust for 1-basing in awk
      30 +      else if ((k = index("abcdef", c)) > 0)
      31 +        k += 9
      32 +
      33 +      ret = ret * 16 + k
      34 +    }
      35 +  } else if (str ~ /^[-+]?([0-9]+([.][0-9]*([Ee][0-9]+)?)?|([.][0-9]+([Ee][-+]?[0-9]+)?))$/) {
      36 +    # decimal number, possibly floating point
      37 +    ret = str + 0
      38 +  } else
      39 +    ret = "NOT-A-NUMBER"
      40 +
      41 +  return ret
      42 +}
      43 +
   1   44  /^End of search list/{
   2   45  	in_searchpath = 0;
   3   46  }
   4   47  
   5   48  (in_searchpath == 1){
   6   49  	searchpath = $0;
   7   50  	sub(/^ */, "", searchpath);
................................................................................
  62  105  }
  63  106  
  64  107  END{
  65  108  	for (key in copy) {
  66  109  		split(key, parts, SUBSEP);
  67  110  
  68  111  		src = parts[1];
  69     -		idx = strtonum(parts[2]);
     112 +		idx = mystrtonum(parts[2]);
  70  113  		dest = copy[key];
  71  114  
  72  115  		destcopy[dest,idx] = src;
  73  116  		destcopyfiles[dest] = 1;
  74  117  	}
  75  118  
  76  119  	for (destfile in destcopyfiles) {