MobileBlur

sk.js at [eba4a35a21]
Login

File applications/admin/static/edit_area/langs/sk.js artifact 7a1d003bf4 part of check-in eba4a35a21


editAreaLoader.lang["sk"]={
new_document: "nový prázdy dokument",
search_button: "vyhľadaj a nahraď",
search_command: "hľadaj ďalsšie / otvor vyhľadávacie pole",
search: "hľadaj",
replace: "nahraď",
replace_command: "nahraď / otvor vyhľadávacie pole",
find_next: "nájdi ďalšie",
replace_all: "nahraď všetko",
reg_exp: "platné výrazy",
match_case: "zhodujúce sa výrazy",
not_found: "nenájdené.",
occurrence_replaced: "výskyty nahradené.",
search_field_empty: "Pole vyhľadávanie je prádzne",
restart_search_at_begin: "End of area reached. Restart at begin.",
move_popup: "presuň vyhľadávacie okno",
font_size: "--Veľkosť textu--",
go_to_line: "prejdi na riadok",
go_to_line_prompt: "prejdi na riadok:",
undo: "krok späť",
redo: "prepracovať",
change_smooth_selection: "povoliť/zamietnúť niektoré zo zobrazených funkcií (účelnejšie zobrazenie vyžaduje  väčšie zaťaženie procesora CPU)",
highlight: "prepnúť zvýrazňovanie syntaxe zap/vyp",
reset_highlight: "zrušiť zvýrazňovanie (ak je nesynchronizované s textom)",
word_wrap: "toggle word wrapping mode",
help: "o programe",
save: "uložiť",
load: "načítať",
line_abbr: "Ln",
char_abbr: "Ch",
position: "Pozícia",
total: "Spolu",
close_popup: "zavrieť okno",
shortcuts: "Skratky",
add_tab: "pridať tabulovanie textu",
remove_tab: "odstrániť tabulovanie textu",
about_notice: "Upozornenie: funkcia zvýrazňovania syntaxe je dostupná iba pre malý text",
toggle: "Prepnúť editor",
accesskey: "Accesskey",
tab: "Záložka",
shift: "Shift",
ctrl: "Ctrl",
esc: "Esc",
processing: "Spracúvam...",
fullscreen: "cel=a obrazovka",
syntax_selection: "--Vyber Syntax--",
close_tab: "Close file"
};