MobileBlur

pl.js at [eba4a35a21]
Login

File applications/admin/static/edit_area/langs/pl.js artifact 76852189c3 part of check-in eba4a35a21


editAreaLoader.lang["pl"]={
new_document: "nowy dokument",
search_button: "znajdź i zamień",
search_command: "znajdź następny",
search: "znajdź",
replace: "zamień",
replace_command: "zamień",
find_next: "następny",
replace_all: "zamień wszystko",
reg_exp: "wyrażenie regularne",
match_case: "uwzględnij wielkość liter<br />",
not_found: "nie znaleziono.",
occurrence_replaced: "wystąpień zamieniono.",
search_field_empty: "Nie wprowadzono tekstu",
restart_search_at_begin: "Koniec dokumentu. Wyszukiwanie od początku.",
move_popup: "przesuń okienko wyszukiwania",
font_size: "Rozmiar",
go_to_line: "idź do linii",
go_to_line_prompt: "numer linii:",
undo: "cofnij",
redo: "przywróć",
change_smooth_selection: "włącz/wyłącz niektóre opcje wyglądu (zaawansowane opcje wyglądu obciążają procesor)",
highlight: "włącz/wyłącz podświetlanie składni",
reset_highlight: "odśwież podświetlanie składni (jeśli rozsynchronizowało się z tekstem)",
word_wrap: "toggle word wrapping mode",
help: "o programie",
save: "zapisz",
load: "otwórz",
line_abbr: "Ln",
char_abbr: "Zn",
position: "Pozycja",
total: "W sumie",
close_popup: "zamknij okienko",
shortcuts: "Skróty klawiaturowe",
add_tab: "dodaj wcięcie do zaznaczonego tekstu",
remove_tab: "usuń wcięcie",
about_notice: "Uwaga: podświetlanie składni nie jest zalecane dla długich tekstów",
toggle: "Włącz/wyłącz edytor",
accesskey: "Alt+",
tab: "Tab",
shift: "Shift",
ctrl: "Ctrl",
esc: "Esc",
processing: "Przetwarzanie...",
fullscreen: "fullscreen",
syntax_selection: "--Syntax--",
close_tab: "Close file"
};