MobileBlur

mk.js at [eba4a35a21]
Login

File applications/admin/static/edit_area/langs/mk.js artifact 092a25d823 part of check-in eba4a35a21


editAreaLoader.lang["mk"]={
new_document: "Нов документ",
search_button: "Најди и замени",
search_command: "Барај следно / Отвори нов прозорец за пребарување",
search: "Барај",
replace: "Замени",
replace_command: "Замени / Отвори прозорец за пребарување",
find_next: "најди следно",
replace_all: "Замени ги сите",
reg_exp: "Регуларни изрази",
match_case: "Битна е големината на буквите",
not_found: "не е пронајдено.",
occurrence_replaced: "замени.",
search_field_empty: "Полето за пребарување е празно",
restart_search_at_begin: "Крај на областа. Стартувај од почеток.",
move_popup: "Помести го прозорецот",
font_size: "--Големина на текстот--",
go_to_line: "Оди на линија",
go_to_line_prompt: "Оди на линија со број:",
undo: "Врати",
redo: "Повтори",
change_smooth_selection: "Вклучи/исклучи некои карактеристики за приказ (попаметен приказ, но поголемо оптеретување за процесорот)",
highlight: "Вклучи/исклучи осветлување на синтакса",
reset_highlight: "Ресетирај го осветлувањето на синтакса (доколку е десинхронизиранo со текстот)",
word_wrap: "toggle word wrapping mode",
help: "За",
save: "Зачувај",
load: "Вчитај",
line_abbr: "Лн",
char_abbr: "Зн",
position: "Позиција",
total: "Вкупно",
close_popup: "Затвори го прозорецот",
shortcuts: "Кратенки",
add_tab: "Додај табулација на текстот",
remove_tab: "Отстрани ја табулацијата",
about_notice: "Напомена: Осветлувањето на синтанса е само за краток текст",
toggle: "Смени начин на уредување",
accesskey: "Accesskey",
tab: "Tab",
shift: "Shift",
ctrl: "Ctrl",
esc: "Esc",
processing: "Обработувам...",
fullscreen: "Цел прозорец",
syntax_selection: "--Синтакса--",
close_tab: "Избери датотека"
};