MobileBlur

Diff
Login

Differences From Artifact [6394eb18fe]:

To Artifact [bd52361611]:


31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
'These files are served without processing, your images go here': 'Hierdie lêre is sonder veranderinge geserved, jou images gaan hier',
'To create a plugin, name a file/folder plugin_[name]': 'Om ''n plugin te skep, noem ''n lêer/gids plugin_[name]',
'Translation strings for the application': 'Vertaling woorde vir die program',
'Upload & install packed application': 'Oplaai & install gepakte program',
'Upload a package:': 'Oplaai ''n package:',
'Use an url:': 'Gebruik n url:',
'Views': 'Views',
'about': 'oor',
'administrative interface': 'administrative interface',
'and rename it:': 'en verander die naam:',
'change admin password': 'verander admin wagwoord',
'check for upgrades': 'soek vir upgrades',
'clean': 'maak skoon',
'collapse/expand all': 'collapse/expand all',
'compile': 'kompileer',
'controllers': 'beheerders',
'create': 'skep',
'create file with filename:': 'skep lêer met naam:',
'created by': 'geskep deur',
'crontab': 'crontab',
'currently running': 'loop tans',
'database administration': 'database administration',
'deploy': 'deploy',
'direction: ltr': 'direction: ltr',
'download layouts': 'aflaai layouts',
'download plugins': 'aflaai plugins',
'edit': 'wysig',
'errors': 'foute',
'exposes': 'exposes',
'extends': 'extends',
'files': 'lêre',
'filter': 'filter',
'help': 'hulp',
'includes': 'includes',
'install': 'installeer',
'languages': 'tale',
'loading...': 'laai...',
'logout': 'logout',
'models': 'modelle',
'modules': 'modules',
'overwrite installed app': 'skryf oor geinstalleerde program',
'pack all': 'pack alles',
'plugins': 'plugins',
'shell': 'shell',
'site': 'site',
'start wizard': 'start wizard',
'static': 'static',
'test': 'toets',
'uninstall': 'verwyder',
'update all languages': 'update all languages',
'upload': 'oplaai',
'upload file:': 'oplaai lêer:',
'upload plugin file:': 'upload plugin lêer:',
'versioning': 'versioning',
'views': 'views',
'web2py Recent Tweets': 'web2py Onlangse Tweets',
}|


|
|
|

|

|

||
|
|

|


|


|
|


|
|


|
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
'These files are served without processing, your images go here': 'Hierdie lêre is sonder veranderinge geserved, jou images gaan hier',
'To create a plugin, name a file/folder plugin_[name]': 'Om ''n plugin te skep, noem ''n lêer/gids plugin_[name]',
'Translation strings for the application': 'Vertaling woorde vir die program',
'Upload & install packed application': 'Oplaai & install gepakte program',
'Upload a package:': 'Oplaai ''n package:',
'Use an url:': 'Gebruik n url:',
'Views': 'Views',
'About': 'oor',
'administrative interface': 'administrative interface',
'and rename it:': 'en verander die naam:',
'Change admin password': 'verander admin wagwoord',
'Check for upgrades': 'soek vir upgrades',
'Clean': 'maak skoon',
'collapse/expand all': 'collapse/expand all',
'Compile': 'kompileer',
'controllers': 'beheerders',
'Create': 'skep',
'create file with filename:': 'skep lêer met naam:',
'created by': 'geskep deur',
'crontab': 'crontab',
'currently running': 'loop tans',
'database administration': 'database administration',
'Deploy': 'deploy',
'direction: ltr': 'direction: ltr',
'download layouts': 'aflaai layouts',
'download plugins': 'aflaai plugins',
'Edit': 'wysig',
'Errors': 'foute',
'exposes': 'exposes',
'extends': 'extends',
'files': 'lêre',
'filter': 'filter',
'Help': 'hulp',
'includes': 'includes',
'Install': 'installeer',
'languages': 'tale',
'loading...': 'laai...',
'Logout': 'logout',
'models': 'modelle',
'modules': 'modules',
'Overwrite installed app': 'skryf oor geinstalleerde program',
'Pack all': 'pack alles',
'plugins': 'plugins',
'shell': 'shell',
'Site': 'site',
'Start wizard': 'start wizard',
'static': 'static',
'test': 'toets',
'Uninstall': 'verwyder',
'update all languages': 'update all languages',
'upload': 'oplaai',
'upload file:': 'oplaai lêer:',
'upload plugin file:': 'upload plugin lêer:',
'versioning': 'versioning',
'views': 'views',
'web2py Recent Tweets': 'web2py Onlangse Tweets',
}