MobileBlur

Diff
Login

Differences From Artifact [4ff0dcf09e]:

To Artifact [976920b9f2]:


106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
'Upload existing application': 'Wyślij istniejącą aplikację',
'Use (...)&(...) for AND, (...)|(...) for OR, and ~(...)  for NOT to build more complex queries.': 'Użyj (...)&(...) jako AND, (...)|(...) jako OR oraz ~(...)  jako NOT do tworzenia bardziej skomplikowanych zapytań.',
'Use an url:': 'Use an url:',
'Version': 'Version',
'Views': 'Widoki',
'Welcome to web2py': 'Witaj w web2py',
'YES': 'TAK',
'about': 'informacje',
'additional code for your application': 'dodatkowy kod Twojej aplikacji',
'admin disabled because no admin password': 'panel administracyjny wyłączony z powodu braku hasła administracyjnego',
'admin disabled because not supported on google app engine': 'admin disabled because not supported on google apps engine',
'admin disabled because unable to access password file': 'panel administracyjny wyłączony z powodu braku dostępu do pliku z hasłem',
'administrative interface': 'administrative interface',
'and rename it (required):': 'i nadaj jej nową nazwę (wymagane):',
'and rename it:': 'i nadaj mu nową nazwę:',
'appadmin': 'administracja aplikacji',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'appadmin is disabled because insecure channel',
'application "%s" uninstalled': 'aplikacja "%s" została odinstalowana',
'application compiled': 'aplikacja została skompilowana',
'application is compiled and cannot be designed': 'aplikacja jest skompilowana i nie może być projektowana',
'arguments': 'arguments',
'back': 'back',
'cache': 'cache',
'cache, errors and sessions cleaned': 'pamięć podręczna, bilety błędów oraz pliki sesji zostały wyczyszczone',
'cannot create file': 'nie można utworzyć pliku',
'cannot upload file "%(filename)s"': 'nie można wysłać pliku "%(filename)s"',
'change admin password': 'change admin password',
'check all': 'zaznacz wszystko',
'check for upgrades': 'check for upgrades',
'clean': 'oczyść',
'click here for online examples': 'kliknij aby przejść do interaktywnych przykładów',
'click here for the administrative interface': 'kliknij aby przejść do panelu administracyjnego',
'click to check for upgrades': 'kliknij aby sprawdzić aktualizacje',
'code': 'code',
'compile': 'skompiluj',
'compiled application removed': 'skompilowana aplikacja została usunięta',
'controllers': 'kontrolery',
'create': 'create',
'create file with filename:': 'utwórz plik o nazwie:',
'create new application:': 'utwórz nową aplikację:',
'created by': 'created by',
'crontab': 'crontab',
'currently running': 'currently running',
'currently saved or': 'aktualnie zapisany lub',
'data uploaded': 'dane wysłane',
'database': 'baza danych',
'database %s select': 'wybór z bazy danych %s',
'database administration': 'administracja bazy danych',
'db': 'baza danych',
'defines tables': 'zdefiniuj tabele',
'delete': 'usuń',
'delete all checked': 'usuń wszystkie zaznaczone',
'delete plugin': 'delete plugin',
'deploy': 'deploy',
'design': 'projektuj',
'direction: ltr': 'direction: ltr',
'done!': 'zrobione!',
'edit': 'edytuj',
'edit controller': 'edytuj kontroler',
'edit views:': 'edit views:',
'errors': 'błędy',
'export as csv file': 'eksportuj jako plik csv',
'exposes': 'eksponuje',
'extends': 'rozszerza',
'failed to reload module': 'nie udało się przeładować modułu',
'failed to reload module because:': 'failed to reload module because:',
'file "%(filename)s" created': 'plik "%(filename)s" został utworzony',
'file "%(filename)s" deleted': 'plik "%(filename)s" został usunięty',
'file "%(filename)s" uploaded': 'plik "%(filename)s" został wysłany',
'file "%(filename)s" was not deleted': 'plik "%(filename)s" nie został usunięty',
'file "%s" of %s restored': 'plik "%s" z %s został odtworzony',
'file changed on disk': 'plik na dysku został zmieniony',
'file does not exist': 'plik nie istnieje',
'file saved on %(time)s': 'plik zapisany o %(time)s',
'file saved on %s': 'plik zapisany o %s',
'help': 'pomoc',
'htmledit': 'edytuj HTML',
'includes': 'zawiera',
'insert new': 'wstaw nowy rekord tabeli',
'insert new %s': 'wstaw nowy rekord do tabeli %s',
'install': 'install',
'internal error': 'wewnętrzny błąd',
'invalid password': 'błędne hasło',
'invalid request': 'błędne zapytanie',
'invalid ticket': 'błędny bilet',
'language file "%(filename)s" created/updated': 'plik tłumaczeń "%(filename)s" został utworzony/uaktualniony',
'languages': 'pliki tłumaczeń',
'languages updated': 'pliki tłumaczeń zostały uaktualnione',
'loading...': 'wczytywanie...',
'login': 'zaloguj',
'logout': 'wyloguj',
'merge': 'merge',
'models': 'modele',
'modules': 'moduły',
'new application "%s" created': 'nowa aplikacja "%s" została utworzona',
'new plugin installed': 'new plugin installed',
'new record inserted': 'nowy rekord został wstawiony',
'next 100 rows': 'następne 100 wierszy',
'no match': 'no match',
'or import from csv file': 'lub zaimportuj z pliku csv',
'or provide app url:': 'or provide app url:',
'or provide application url:': 'lub podaj url aplikacji:',
'overwrite installed app': 'overwrite installed app',
'pack all': 'spakuj wszystko',
'pack compiled': 'spakuj skompilowane',
'pack plugin': 'pack plugin',
'password changed': 'password changed',
'plugin "%(plugin)s" deleted': 'plugin "%(plugin)s" deleted',
'previous 100 rows': 'poprzednie 100 wierszy',
'record': 'record',
'record does not exist': 'rekord nie istnieje',
'record id': 'id rekordu',
'remove compiled': 'usuń skompilowane',
'restore': 'odtwórz',
'revert': 'przywróć',
'save': 'zapisz',
'selected': 'zaznaczone',
'session expired': 'sesja wygasła',
'shell': 'powłoka',
'site': 'strona główna',
'some files could not be removed': 'niektóre pliki nie mogły zostać usunięte',
'start wizard': 'start wizard',
'state': 'stan',
'static': 'pliki statyczne',
'submit': 'submit',
'table': 'tabela',
'test': 'testuj',
'the application logic, each URL path is mapped in one exposed function in the controller': 'logika aplikacji, każda ścieżka URL jest mapowana na jedną z funkcji eksponowanych w kontrolerze',
'the data representation, define database tables and sets': 'reprezentacja danych, definicje zbiorów i tabel bazy danych',
'the presentations layer, views are also known as templates': 'warstwa prezentacji, widoki zwane są również szablonami',
'these files are served without processing, your images go here': 'pliki obsługiwane bez interpretacji, to jest miejsce na Twoje obrazy',
'to  previous version.': 'do  poprzedniej wersji.',
'translation strings for the application': 'ciągi tłumaczeń dla aplikacji',
'try': 'spróbój',
'try something like': 'spróbój czegos takiego jak',
'unable to create application "%s"': 'nie można utworzyć aplikacji "%s"',
'unable to delete file "%(filename)s"': 'nie można usunąć pliku "%(filename)s"',
'unable to delete file plugin "%(plugin)s"': 'unable to delete file plugin "%(plugin)s"',
'unable to parse csv file': 'nie można sparsować pliku csv',
'unable to uninstall "%s"': 'nie można odinstalować "%s"',
'unable to upgrade because "%s"': 'unable to upgrade because "%s"',
'uncheck all': 'odznacz wszystko',
'uninstall': 'odinstaluj',
'update': 'uaktualnij',
'update all languages': 'uaktualnij wszystkie pliki tłumaczeń',
'upgrade web2py now': 'upgrade web2py now',
'upload application:': 'wyślij plik aplikacji:',
'upload file:': 'wyślij plik:',
'upload plugin file:': 'upload plugin file:',
'variables': 'variables',|


|

|
|
|


|||


|


|
|

||
|
||


|

|
|106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
'Upload existing application': 'Wyślij istniejącą aplikację',
'Use (...)&(...) for AND, (...)|(...) for OR, and ~(...)  for NOT to build more complex queries.': 'Użyj (...)&(...) jako AND, (...)|(...) jako OR oraz ~(...)  jako NOT do tworzenia bardziej skomplikowanych zapytań.',
'Use an url:': 'Use an url:',
'Version': 'Version',
'Views': 'Widoki',
'Welcome to web2py': 'Witaj w web2py',
'YES': 'TAK',
'About': 'informacje',
'additional code for your application': 'dodatkowy kod Twojej aplikacji',
'admin disabled because no admin password': 'panel administracyjny wyłączony z powodu braku hasła administracyjnego',
'admin disabled because not supported on google app engine': 'admin disabled because not supported on google apps engine',
'admin disabled because unable to access password file': 'panel administracyjny wyłączony z powodu braku dostępu do pliku z hasłem',
'administrative interface': 'administrative interface',
'and rename it (required):': 'i nadaj jej nową nazwę (wymagane):',
'and rename it:': 'i nadaj mu nową nazwę:',
'appadmin': 'administracja aplikacji',
'appadmin is disabled because insecure channel': 'appadmin is disabled because insecure channel',
'application "%s" uninstalled': 'aplikacja "%s" została odinstalowana',
'application compiled': 'aplikacja została skompilowana',
'application is compiled and cannot be designed': 'aplikacja jest skompilowana i nie może być projektowana',
'arguments': 'arguments',
'back': 'back',
'cache': 'cache',
'cache, errors and sessions cleaned': 'pamięć podręczna, bilety błędów oraz pliki sesji zostały wyczyszczone',
'cannot create file': 'nie można utworzyć pliku',
'cannot upload file "%(filename)s"': 'nie można wysłać pliku "%(filename)s"',
'Change admin password': 'change admin password',
'check all': 'zaznacz wszystko',
'Check for upgrades': 'check for upgrades',
'Clean': 'oczyść',
'click here for online examples': 'kliknij aby przejść do interaktywnych przykładów',
'click here for the administrative interface': 'kliknij aby przejść do panelu administracyjnego',
'click to check for upgrades': 'kliknij aby sprawdzić aktualizacje',
'code': 'code',
'Compile': 'skompiluj',
'compiled application removed': 'skompilowana aplikacja została usunięta',
'controllers': 'kontrolery',
'Create': 'create',
'create file with filename:': 'utwórz plik o nazwie:',
'create new application:': 'utwórz nową aplikację:',
'created by': 'created by',
'crontab': 'crontab',
'currently running': 'currently running',
'currently saved or': 'aktualnie zapisany lub',
'data uploaded': 'dane wysłane',
'database': 'baza danych',
'database %s select': 'wybór z bazy danych %s',
'database administration': 'administracja bazy danych',
'db': 'baza danych',
'defines tables': 'zdefiniuj tabele',
'delete': 'usuń',
'delete all checked': 'usuń wszystkie zaznaczone',
'delete plugin': 'delete plugin',
'Deploy': 'deploy',
'design': 'projektuj',
'direction: ltr': 'direction: ltr',
'done!': 'zrobione!',
'Edit': 'edytuj',
'edit controller': 'edytuj kontroler',
'edit views:': 'edit views:',
'Errors': 'błędy',
'export as csv file': 'eksportuj jako plik csv',
'exposes': 'eksponuje',
'extends': 'rozszerza',
'failed to reload module': 'nie udało się przeładować modułu',
'failed to reload module because:': 'failed to reload module because:',
'file "%(filename)s" created': 'plik "%(filename)s" został utworzony',
'file "%(filename)s" deleted': 'plik "%(filename)s" został usunięty',
'file "%(filename)s" uploaded': 'plik "%(filename)s" został wysłany',
'file "%(filename)s" was not deleted': 'plik "%(filename)s" nie został usunięty',
'file "%s" of %s restored': 'plik "%s" z %s został odtworzony',
'file changed on disk': 'plik na dysku został zmieniony',
'file does not exist': 'plik nie istnieje',
'file saved on %(time)s': 'plik zapisany o %(time)s',
'file saved on %s': 'plik zapisany o %s',
'Help': 'pomoc',
'htmledit': 'edytuj HTML',
'includes': 'zawiera',
'insert new': 'wstaw nowy rekord tabeli',
'insert new %s': 'wstaw nowy rekord do tabeli %s',
'Install': 'install',
'internal error': 'wewnętrzny błąd',
'invalid password': 'błędne hasło',
'invalid request': 'błędne zapytanie',
'invalid ticket': 'błędny bilet',
'language file "%(filename)s" created/updated': 'plik tłumaczeń "%(filename)s" został utworzony/uaktualniony',
'languages': 'pliki tłumaczeń',
'languages updated': 'pliki tłumaczeń zostały uaktualnione',
'loading...': 'wczytywanie...',
'login': 'zaloguj',
'Logout': 'wyloguj',
'merge': 'merge',
'models': 'modele',
'modules': 'moduły',
'new application "%s" created': 'nowa aplikacja "%s" została utworzona',
'new plugin installed': 'new plugin installed',
'new record inserted': 'nowy rekord został wstawiony',
'next 100 rows': 'następne 100 wierszy',
'no match': 'no match',
'or import from csv file': 'lub zaimportuj z pliku csv',
'or provide app url:': 'or provide app url:',
'or provide application url:': 'lub podaj url aplikacji:',
'Overwrite installed app': 'overwrite installed app',
'Pack all': 'spakuj wszystko',
'Pack compiled': 'spakuj skompilowane',
'pack plugin': 'pack plugin',
'password changed': 'password changed',
'plugin "%(plugin)s" deleted': 'plugin "%(plugin)s" deleted',
'previous 100 rows': 'poprzednie 100 wierszy',
'record': 'record',
'record does not exist': 'rekord nie istnieje',
'record id': 'id rekordu',
'Remove compiled': 'usuń skompilowane',
'restore': 'odtwórz',
'revert': 'przywróć',
'save': 'zapisz',
'selected': 'zaznaczone',
'session expired': 'sesja wygasła',
'shell': 'powłoka',
'Site': 'strona główna',
'some files could not be removed': 'niektóre pliki nie mogły zostać usunięte',
'Start wizard': 'start wizard',
'state': 'stan',
'static': 'pliki statyczne',
'submit': 'submit',
'table': 'tabela',
'test': 'testuj',
'the application logic, each URL path is mapped in one exposed function in the controller': 'logika aplikacji, każda ścieżka URL jest mapowana na jedną z funkcji eksponowanych w kontrolerze',
'the data representation, define database tables and sets': 'reprezentacja danych, definicje zbiorów i tabel bazy danych',
'the presentations layer, views are also known as templates': 'warstwa prezentacji, widoki zwane są również szablonami',
'these files are served without processing, your images go here': 'pliki obsługiwane bez interpretacji, to jest miejsce na Twoje obrazy',
'to  previous version.': 'do  poprzedniej wersji.',
'translation strings for the application': 'ciągi tłumaczeń dla aplikacji',
'try': 'spróbój',
'try something like': 'spróbój czegos takiego jak',
'unable to create application "%s"': 'nie można utworzyć aplikacji "%s"',
'unable to delete file "%(filename)s"': 'nie można usunąć pliku "%(filename)s"',
'unable to delete file plugin "%(plugin)s"': 'unable to delete file plugin "%(plugin)s"',
'unable to parse csv file': 'nie można sparsować pliku csv',
'unable to uninstall "%s"': 'nie można odinstalować "%s"',
'unable to upgrade because "%s"': 'unable to upgrade because "%s"',
'uncheck all': 'odznacz wszystko',
'Uninstall': 'odinstaluj',
'update': 'uaktualnij',
'update all languages': 'uaktualnij wszystkie pliki tłumaczeń',
'upgrade web2py now': 'upgrade web2py now',
'upload application:': 'wyślij plik aplikacji:',
'upload file:': 'wyślij plik:',
'upload plugin file:': 'upload plugin file:',
'variables': 'variables',