Tkabber Wiki

Термінологія
Login

У цьому розділі ми спробуємо роз'ясняти деякі терміни, звичайні для одних і незрозумілі для інших. Пояснення будуть дані дуже коротенько — часу в нас не вагон. Коротка розшифровка, щоб можна було зрозуміти зміст статті, де зустрічається хитре слово, і посилання на джерело докладної інформації.

Зміст

Tkabber

Тут ми будемо розглядати терміни, що відносяться (втім, дуже умовно) до Ткаббера.

Токен (token)

Одне зі значень англійського слова token — характерна особливість чи характеристика. У цьому значенні воно використовується для випадків ідентифікації, коли людина чи програма повинна упевнитися в особистості співрозмовника. Наприклад, session token чи security token (обидва посилання на англійську). Ще одне значення, цього разу граматичне — основна, найпростіша, неподільна лексична одиниця. У цьому випадку мова може йти про розбивку тексту на невеликі уривки чи навіть слова, щоб було зручніше їх аналізувати. Дивіться приклад у Вікіпедії) (теж англійською).

У застосуванні Ткаббера хай токеном буде деяка мітка, яку може розуміти і використовувати для своїх потреб який-небудь плагін. Докладніше про це розказано в окремій статті.

Windows

Час від часу у конференції xmpp:tkabber@conference.jabber.ru виникають питання, пов'язані з налаштуванням Ткаббера под Windows. Іноді автори цих питань виявляють таки волаючу непоінформованість у будові своєї улюбленої системи. Що ж, не будемо гарчати і посилати вас подалі (будь-який дурень може це зробити), а спробуємо заповнити діру у ваших знаннях ;)

Linux

Усе, що сказано вище в передмові до розділу про Windows, справедливо і для Linux, і навіть у більшій мірі — у світі Лінукс не прийнято випрошувати допомоги. Навпроти, вітається самостійність. Проте, ми не бачимо великого гріха зробити кілька пояснень.

Tcl/Tk

Відразу скажемо, якщо у вас виникли проблеми з нерозумінням якихось речей у "тиклі", вам сюди — на офіційний сайт цієї мови програмування. Але дещо буде освітлене і тут.

Jabber

Тут будуть розглянуті питання стосовно протоколу Jabber XMPP (англ.) (або ще — Jabber (укр.)).

XML

A Gentle Introduction to XML.

Станца (stanza)

У застосуванні до протоколу Jabber станца — це це закінчене за змістом висловлення на XML. Основна ідея в тім, що станца має властивість "атомарності". Станці пересилаються, обробляються і зберігаються тільки цілком. Почитайте докладніше тут: (англ.).

Різне

Сюди увійде те, що не лізе ні в які інші ворота розділи.

Плагін (plugin)

Плагін (він же "штепсель") — невелика програма, за допомогою якої розширюються можливості програми, у яку цей штепсель "встромляється". Основна програма може легко працювати і без плагіна.

Наприклад, плагін autoaway переключає ваш статус на "Відійшов", якщо ви не торкаєтеся клавіатури чи миші, скажімо, 5 хвилин. Якщо часу проходить більше (допустимо, 15 хвилин), статус автоматично змінюється на "Відстутній давно". Без цього плагіна Ткаббер, звичайно ж, буде працювати, просто якщо вам знадобиться відійти, щораз прийдеться встановлювати статус вручну, інакше ваші співрозмовники будуть думати, що ви сидите за комп'ютером, завзято їх ігноруючи.

Строго кажучи, вищенаведений приклад трохи невдалий, тому що autoaway — це плагін, код якого включений у програму, тому що життя без нього було б важким для більшості користувачів. В рамках нашої вікі поняття плагіна буде відноситися до таких розширень, що потрібні лише якійсь невеликій частині користувачів, наприклад, шахи чи георостер. Про існуючі офіційні і неофіційні плагіни для Ткаббера можна почитати тут.

Біндінги (bindings)

Словом "біндінги" називають програмний код, котрий являє собою проміжок поміж якою-небудь бібліотекою (як правило, написаній на мові С) і іншим програмним кодом, написаним на іншій мові програмування (як правило, високорівневому, наприклад, Tcl).

Такми чином, біндінги "зв'язують" (англ. "to bind" — зв'язувати, прив'язувати) "чужорідний" код з "нашим", стаючи свого роду прошарком між двома різними "програмними світами". Тому біндінги іноді називають словом "врапери" (англ. "to wrap" — загортати, обертати).

Завданням біндінгив є "імпорт" інтерфейсу бібліотеки, написаної на "чужій" мові, у код, написаний мовою реалізації програмного продукту, для якого ці биндинги створюються.

Транк (trunk)

"Транк" це основна гілка розробки (якої-небудь програми).

Термін (звичайно) відноситься до систем контролю версій (таких як CVS і Subversion), кращі з яких дозволяють вести паралельну розробку коду декількома напрямками (гілками), а також копіювати зміни між ними. Основна гілка розробки — транк — звичайно є найбільш стабільною, тому що побічні гілки, як правило, використовуються для розробки експериментальних можливостей і тестування нових ідей.

Найчастіше ж цей термін використовується просто щоб позначити "офіційний код". Приміром, сторонній розробник виготовляє патч на програму. Цей патч може бути "викладеним" де-небудь і мати широкий попит серед користувачів програми. Однак він є неофіційним. Розробники програми можуть прийняти рішення інтегрувати патч в основний ("офіційний") код (можливо, після того, як пройшло деяке тестування цього патча серед користувачів). У цьому випадку говорять, що патч "потрапив у транк".

Також використовується жаргонний термін "пропхнути в транк", (напів)жартівливо означаючий: "перебороти всі перепони на шляху до включення патча в основну гілку розробки".

Змінні оточення

(TODO: написати)